Ara
  • acarkimya

Hidrojen Perkosit in Tekstil Sektöründe Kullanımı

Hidrojen peroksit ilk kez 1818’de Thenard tarafından baryum oksit üzerinden oksijen geçirilerek elde edilen baryum peroksitin asidifikasyonu ile elde edilmiştir. Piyasada %35, %40 ve %50’lik konsantrasyonlarda bulunur. %35’lik Hidrojen peroksitin diğer bir adı da PERHİDROL’dür.  1. Selülozik liflerin hidrojenperoksit ile ağartılması alkali çözeltilerde kaynama noktasında veya yakınında yapıldığından pişirme ve ağartma aynı zamanda olmaktadır. Sodyumhidroksit ile uzun süreli bir kaynatma, kesiksiz işlemlerin gelişiminde bir engel olmuştur. Bu işlemin elimine edilebileceği anlaşıldığında, kesiksiz işlemlerin hızlı ilerlemesi için şartlar oluşmuştur.Dahası, doğal liften çıkarılan safsızlıkların bulunması yararlıdır. Çünkü oksijen fonksiyonunu yerine getirmeden önce aşırı oksijen kaybını önleyerek hidrojenperoksit üzerinde stabilize edici bir etki oluştururlar. Oysa hipokloritlerle ağartma yapmadan önce uzun süre NaOH ile kaynatma yapmak suretiyle doğal selülozik liflerden tüm safsızlıkları uzaklaştırmak gerekir. Eğer proteinler uzaklaştırılmazsa kloraminler oluştururlar, bunlar da sıcak alkali şartlar altında (örneğin yıkamada) ayrışarak kahve rengi maddeler oluştururlar. Hidrojenperoksit, proteinlerle reaksiyona girmediği için, ön alkali kaynatma yapmaksızın sürekli bir beyazlık elde edilebilir. Hidrojenperoksit kullanımını yeğleyen bir diğer önemli düşünce de aşırı ağartma nedeniyle yıpranma riskinin azoluşudur.

  2. Hidrojenperoksit oksidasyonu tarafından selüloz üzerinde oluşturulan başlıca fonksiyonel grupların ketonlar olduğu görülmektedir.

  3. Hidrojenperoksit ile okside edilmiş keto grupları aktif değildir, bunun sonucu olarak sararmaya ve rengin geri dönüşüne sebep olmazlar.

  4. Hidrojenperoksit, diğer ağartma maddelerine kıyasla en düşük redoks potansiyeline sahiptir. Bunun sonucu olarak da geniş bir aralıktaki koşullarda ve makinalarda çok çeşitli kumaşlara uygulanabilir. Gerek sıcakta, gerek soğukta, kesikli ve kesiksiz yöntemlerin herhangi biri ile çalışabilir.

  5. Hidrojenperoksitin reaksiyon ürünleri nispeten nontoksik ve zararsızdır. Böylece ağartma departmanında çalışanların etkilenmesi büyük ölçüde azalır. Sodyumklorit ile yapılan ağartmalarda dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi zehirli klordioksit gazı çıkışıdır. Çalışanların emniyeti açısından özel ekipman şarttır.

  6. Hidrojenperoksit ağartması makinalarda korozyona neden olmaz. Özellikle sodyumklorit ile yapılan ağartmalar asidik ortamda ve yüksek sıcaklıkta yapıldığında, ağartmada kullanılan cihazlar paslanmaz çelikten yapılmış bile olsalar zamanla korozyona uğramaktadırlar.Peroksit ağartmasından sonra antiklorlama gibi bir art işleme gerek yoktur.

tekstilsayfasi.blogspot


61 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör