DETERJAN VE TEMİZLİK KİMYASALLARI

• AMONYAK

• ASETİK ASİT

• ASETON

• BETAIN % 35-45

• BONCUK KOSTİK

• BÜTİL DİGLİKOL

• BÜTİL GLİKOL

• DİETANOLAMİN

• FORMALDEHİT

• FORMİK ASİT

• FOSFORİK ASİT

• GLİSERİN

• HİDROJEN PEROKSİT

• HİDROKLORİK ASİT

• İZOPROPİL ALKOL

• LABSA

• LICOMER 

• MAGNEZYUM SÜLFAT

• METİLEN KLORÜR

• MONO ETİLEN GLİKOL

• MONO PROPİLEN GLİKOL

• MONOETANOLAMİN

• MONOSODYUM FOSFAT

• NİTRİK ASİT

• OKSALİK ASİT

• PAYET KOSTİK

• PERKLORETİLEN

• POTAS KOSTİK

• SIVI KOSTİK

• SİTRİK ASİT ANHİDRAT

• SİTRİK ASİT MONOHİDRAT

• SODYUM BİKARBONAT

• SODYUM HEGZAMETAFOSFAT

• SODYUM HiPOKLORIT

• SODYUM KARBONAT (HAFİF- AĞIR)

• SODYUM METABİSÜLFİT

• SODYUM PERKARBONAT

• SODYUM TİYOSÜLFAT

• STEARİK ASİT - STPP (TOZ - GRANÜL)

• SÜLFAMİK ASİT

• SÜLFÜRİK ASİT

• TRİ SODYUM FOSFAT

• TRİETANOLAMİN

• TRİKLORETİLEN

• ÜRE